Tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dịp lễ hội xuân 2024

20/02/2024 9:31:00 SA

1097: view

 Thực hiện công văn Số: 213/VHTTDL-QLVH, ngày 16/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về việc Tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dịp lễ hội xuân 2024, 

- Nội dung công văn:

 

                  BẢOTÀNGYÊNBÁI #YENBAIMUSEUM

             ---------------------------------------------

              Bo tàng Yên Bái – Yen Bai Museum

             T 14, đường Trn Phú, Phường Đồng Tâm, Thành ph Yên Bái

             Gi m ca: Sáng: 08h - 11h00, Chiu: 14h00 - 17h00 (Tr th hai)

 

             Bo tàng Yên Bái min phí vé tham quan.