CƠ CẤU TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC
 I.  Ban Giám đốc

1. Giám đốc: Hoàng Tiến Long

Di động: 0916 541 947                              

2. Phó Giám đốc: Lý Kim Khoa

Di động: 0912 445 313

3. Phó Giám đốc: Hứa Xuân Thắng

Di động: 0844 016 555

 
 II. Các phòng chức năng

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

2. Phòng Trưng bày - Tuyên truyền

3. Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng

Địa chỉ: Tổ 14, đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216)3.855.888.   

            

Gmail: baotangyenbai@gmail.com