ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BẢO TÀNG YÊN BÁI

 

1.Giám đốc: Ông Hoàng Tiến Long, ĐT: 0916.541.947

2. Trưởng Phòng hành chính - Tổng hợp: Bà Nguyễn Thị Nhung, ĐT: 0974.639.012