TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2023).

23/05/2023 4:16:00 CH

1922: view

        Thực hiện công văn số 704/VHTTDL-QLVH ngày 22/5/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Bảo tàng tỉnh Yên Bái giới thiệu các khẩu hiệu tuyên truyền và Đề cương tuyên truyền "Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn:

     Khẩu hiệu tuyên truyền

- Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)!

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#BẢOTÀNGYÊNBÁI #YENBAIMUSEUM

----------------------------------------------------

Bo tàng Yên Bái – Yen Bai Museum

T 14, đường Trn Phú, Phường Đồng Tâm, Thành ph Yên Bái

Gi m ca: Sáng: 08h - 11h00, Chiu: 14h00 - 17h00 (Tr th hai)

Bo tàng Yên Bái min phí vé tham quan